Čeština   |   Deutsch

O projektu

Název projektu:
„Rozvoj přeshraniční turistické destinace Lipensko-Mühlviertel a marketing dané oblasti“

Popis projektu:
Oblasti u Lipenského jezera v jižních Čechách a Bad Leonfelden v Rakousku jsou po celý rok turisticky velice využívanými destinacemi, které navštěvují pěší turisté, cyklisté a lyžaři nejen z Čech a Rakouska.

Podstatou projektu je zlepšení podmínek pro provozování společných aktivit mezi oblastmi Lipensko a Bad Leonfelden se záměrem rozšíření nabídky služeb pro návštěvníky a propojení již stávajících aktivit s využitím osvědčených marketingových prvků. V rámci projektu vznikla například cykloturistická trasa z obce Přední Výtoň směrem na Vítkův Kámen, v obci Frymburk byl vybudován bezbariérový cyklopoint sloužící cyklistům jako odpočinkové místo. Vystavěna byla také ochranná hráz u základny Hladinové záchranné služby v Kovářově. Pro zimní turisty byly zmodernizovány již řadu let využívané sjezdové dráhy a lanovka v lyžařském areálu Sternstein. Součástí projektu je také mediální prezentace oblasti a tvorba informačních a propagačních materiálů v českém a německém jazyce. V závěru realizace projektu se uskuteční tiskové konference, při kterých budou představeny nové možnosti v cestovním ruchu pro danou oblast.

Projekt přispívá k dalšímu rozvoji přeshraniční kooperace mezi oběma turistickými destinacemi, k rozvoji vztahů mezi obcemi Rakouska a jižních Čech.

Partneři projektu:
Vedoucí partner: RERA a.s.
Partneři:

Cíle projektu:
Všeobecné cíle:

Speciální cíle:

Cílové skupiny:

Aktivity projektu:

Termín realizace projektu:
listopad 2008 – září 2011

Publicita programu:
Projekt je podpořen z operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013.